El govern canvia el sistema per a fixar les tarifes de la llum


Les tarifes de la llum per a l'usuari domèstic estaven fixades en les subhastes elèctriques CESUR que es feien una vegada cada tres mesos. Per tant, cada trimestre el preu de l'electricitat consumida era diferent i estable per cada trimestre. Però després de la famosa subhasta què incrementava les tarifes en un 11%, el govern ha decidit eliminar aquestes subhastes. Però si la subhasta era el mecanisme per a obtindre el preu per a l'usuari, com es calcula ara?

El govern en el seu reial decret dóna dues opcions al consumidor:

  • Contractar amb l'elèctrica una tarifa tancada durant un any.
  • Comprar al preu del mercat majorista diari. Això implica que el preu de l'electricitat variarà cada hora del dia de forma que en una factura de dos mesos, podrem tindre 1500 preus diferents! Podem vore en el gràfic com va variar el preu de l'electricitat en dia 7 de febrer en el mercat majorista diari. I comparar-lo amb altre dia a l'atzar, per exemple l'11 de febrer. Estes dades es poden consultar lliurement en la web del Operador del Mercado Ibérico Polo Español S.A. (OMIE)Resumint, la intenció del govern és deixar d'assumir el risc de mercat i eliminar la protecció davant inestabilitats del preu què tenien els usuaris, per a traspassar eixe risc a tercers, bé siga el mateix usuari o bé siguen les companyies elèctriques.

Òbviament esta decisió ha donat molt a parlar. Quines dificultats presenta aquest canvi?

  • Per una banda el govern vol que este nou sistema s'aplique a partir d'abril del 2014. En la pràctica no és possible perquè un canvi tan radical com aquest, necessita modificar en profunditat el programes de facturació de les empreses comercialitzadores i no és possible fer-ho en un mes.

  • A més, els comptadors han de poder enviar el consum de l'usuari hora per hora. Per a fer açò és necessari tindre instal•lat els nous comptadors intel•ligents. Fa ja un temps que les empreses distribuïdores, propietàries dels comptadors, estan instal•lant-los. En l'Estat Espanyol es preveu que estiguen totalment instal•lats al 2018. Actualment hi ha uns 7 milions de comptadors, la tercera part del total.

  • Als clients que no tinguen els nous comptadors se'ls aplicarà un preu diferent. El preu mitjà diari del mercat majorista del seu període de facturació. Com que la lectura del comptador es fa de forma manual, i per tant en dies diferents per a cada comptador, la tarifa resultant de l'energia serà diferent per a cada usuari al ser el període de facturació diferent.

  • El nou sistema, segons associacions de consumidors com FACUA, no és legal per anar contra la llei de consumidors. El consumidor té dret a saber el preu del servei què va consumir i amb este sistema és impossible.

  • Per altra banda, és molt difícil saber si la factura que la comercialitzadora presenta al consumidor és correcta o no. Quant hem consumit en una hora determinada d'un dia en concret? A quin preu estava l'electricitat en eixe moment? El consumidor no té accés a aquestes dades, si l'empresa què li factura no li les facilita.

  • A més, els preus van a variar molt entre uns dies i altres. Podria donar-se el cas de factures molt elevades i altres molt baixes per a un consum similar. Cal tindre en compte que el preu de l'electricitat es veu afectat per molts factors. Per exemple si fa molt o poc vent, si hi ha molts dies de sol o pocs, el nivell dels embassaments, del preu del gas, petroli, carbó i urani. Per tant l'import facturat en un període no és comparable amb l'import d'altre període encara que el consum siga similar.

  • En el cas d'optar per una tarifa única per a tot l'any l'usuari tindrà dos problemes principals. D’una banda es compromet a una permanència d'un any amb la mateixa comercialitzadora tot havent de pagar una indemnització en el cas de trencar el contracte. D’altra banda, encara que el preu és estable i fàcilment comprovable, serà més car perquè la comercialitzadora ha d'assegurar-se que no tindrà pèrdues.


Contacte amb nosaltres


962 385 472

Horari

De Dilluns a Dijous
matins de 10:00 fins a 14:00
vesprades de 17:00 a 19:30
Divendres
matí de 10:00 fins a 14:00
vesprada tancat

Adreça oficina

Avgda. Daniel Gil nº40
Ontinyent


Pot escriure'ns a les nostres adreces de mail:

Informació general

seneo@seneo.org


També pot utilitzar el nostre formulari de contacte

Formulari de contacte