Què faig si hi ha qualsevol avaria?

En primer lloc hem de distingir si aquesta s’ha produït del comptador cap a dins o cap a fora. En el primer cas no respon la companyia distribuïdora ni tampoc la comercialitzadora (independentment de quina siga), per tant hauràs de buscar a un tècnic perquè et resolga el problema. En el segon cas respon l’empresa distribuïdora de la zona, que també és propietària de la xarxa, i en el cas d’Ontinyent és Iberdrola. És la companyia que respon davant qualsevol avaria.

Si et fixes en qualsevol de les teues factures de llum, la part pagada en concepte de potència contractada va íntegrament a Iberdrola, independentment de la companyia comercialitzadora que tingues contractada. SENEO no obté cap benefici per aquest concepte, únicament per l’energia consumida (terme d’energia). Aquest concepte és per a retribuir el bon servei i garantir a tots els usuaris el subministrament elèctric sense problemes ni interrupcions. Pots comprovar que a les factures de SENEO incloem el telèfon de la companyia distribuïdora, per tal que pugueu telefonar si tinguereu alguna avaria en la vostra xarxa.

SENEO és qui fa les lectures dels comptadors?

En absolut, aquesta obligació correspon a la propietària de la xarxa a la zona, és a dir la distribuïdora, ella ha de fer la lectura independentment de la comercialitzadora que tingues contractada. Una vegada recollida aquesta informació la farà aplegar a la companya comercialitzadora (SENEO o qui tingues contractada), i aquesta serà la que emitisca la factura amb els consums que hages pogut tindre.

T’hauràs adonat que en ocasions la lectura és real i en altres és estimada. El motiu és que la companya està obligada a fer la lectura bimestralment, així, si en el moment d’emetre la factura encara no ha passat a fer la lectura es fa una estimació, que en una futura lectura i emissió de factura, es regularitza.

El canvi de companyia a SENEO és inmediat?

El tràmit per a fer el canvi el du a terme directament SENEO, que és qui ho comunica a la distribuïdora de la zona. A partir d’aquest moment automàticament la propietària de la xarxa sap de la teua voluntat de canviar i aquesta deu resoldre en qüestió d’una o dues setmanes si s’accepta el canvi o hi ha algun problema. Una vegada es tira endavant, la distribuïdora fa la lectura del comptador i la corresponent factura. Des d’eixe moment tots els kilovats posteriors seran facturats per SENEO. Orientativament, des que es signa el contracte fins que aplega la primera factura de la cooperativa sol passar un mes i mig.

En algún moment durant el canvi deixe de tindre subministrament i/o comercialitzadora?

No, simplement es fa un canvi d’una companyia a l’altra. Mentre no estiga formalitzat aquest canvi seguixes en la teua antiga companyia, i una vegada ja estiga fet, automàticament passes a la teua nova companyia. En cap moment deixes de tindre subministre, ni companyia, ni òbviament tampoc deixes de pagar.

Quins són els riscs de ser soci/a?

Tal i com deriva de la llei de cooperatives, la responsabilitat dels socis està limitada a la seua aportació a la societat, per tant si únicament heu contribuït amb l’aportació mínima legalment necessària, és a dir amb els 5 € corresponents fixats en els nostres estatuts per als particulars, en cas de tancament o fallida de la cooperativa els socis únicament respondrien amb aquesta quantitat davant els deutes generats per la societat.

Qualsevol persona pot ser sòcia?

Pretenem que la gran majoria dels nostres socis i sòcies siguen d’Ontinyent, la Vall d’Albaida i comarques veïnes, encara que com a comercialitzadora autoritzada que som podem vendre llum a qualsevol punt de la península. Però preferim adreçar-nos, ara per ara i de forma prioritària, a la població més propera que tenim.

Qué passa si algun soci deixa de pagar a llum?

Com a cooperativa comercialitzadora d’energia elèctrica autoritzada que som tenim potestat per ordenar el immediat tallament de subministre elèctric en el mateix moment que es produïsca l’impagament.

Es pot contractar qualsevol tipus de potència?

Si, des de SENEO no volem excloure a cap tipus de soci, és per això que oferim totes les tarifes existents actualment en el mercat, és a dir la 2.0 (fins a 10 kws.), la 2.1 (de 10 a 15 kws.) i la 3.0 (més de 15 kws.)

Qui té la propietat del comptador, s’ha de canviar?

En la majoria dels casos els comptadors estan llogats a la distribuïdora, açò està ben detallat en les factures que teniu. Independentment de la comercialitzadora que tingues contractada, aquesta quantia va destinada íntegrament a ella, i així seguirà essent encara que canvies a SENEO.

No hi ha cap obligació de canviar el comptador ni s’ha d’adquirir un nou al canviar de companyia, es seguirà pagant el lloguer com fins el moment.

 

Què fareu amb els beneficis obtinguts?

Aquesta és una decisió que haurà de prendre l’assemblea general quan aplegue el moment. El que està clar és que els possibles beneficis obtinguts revertiran en els seus socis via preu més econòmic de la llum, repartiment de dividends, creant patrimoni per a la societat o en un benefici indirecte mitjançant l’obra social que es determine.

Contacte amb nosaltres


962 385 472

Horari

De Dilluns a Dijous
matins de 10:00 fins a 14:00
vesprades de 17:00 a 19:30
Divendres
matí de 10:00 fins a 14:00
vesprada tancat

Adreça oficina

Avgda. Daniel Gil nº40
Ontinyent


Pot escriure'ns a les nostres adreces de mail:

Informació general

seneo@seneo.org


També pot utilitzar el nostre formulari de contacte

Formulari de contacte