La nostra energia

about
la nostra energia

Garantia d'origen

El “Sistema de Garantia d’Origen i Etiquetatge d’Electricitat” (GdO’s), gestionat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), proporciona als productors d’electricitat renovable que ho sol·liciten un certificat dels kWh produïts. Aquestes garanties poden transferir-se a les comercializadoras per a justificar així que la seua electricitat és d’origen renovable, i així ho fa SENEO.

La CNMC vigila la transferència de cada certificat. El sistema permet doncs una traçabilidad total de l’electricitat renovable. Mitjançant aquesta forma ens assegurem que el consum que fem entre totes i tots crearà una major demanda d’aquest tipus d’energia.