Preguntes sobre l’autoconsum

Sobre l'autoconsum

Preguntes freqüents

El seu cost dependrà del tamany de la instal·lació i de les característiques del lloc on s’ubique.
La vida útil aproximada estarà entre els 20 anys, encara que certs elements de la mateixa duraran molt més, plaç més que suficient per amortitzar la inversió inicial. També és cert que, a partir d’entre l’any 15 i 20 de funcionament, els panells comencen a perdre capacitat de producció i entre els anys 20 i 25 ens atrevim a dir que la perden per complet.

Amb els actuals preus de l’energia, estimem que el plaç d’amortització de la inversió oscil·larà entre els 6 i 8 anys, depenent del tamany de la instal·lació i el perfil de consum que es tinga.

No, ja que aquest sistema permet injectar l’excedent a la xarxa elèctrica.
S’injecta dels panells al cablejat fins aplegar al comptador i d’ahí a la xarxa elèctrica.

Sí, són varis i d’aquests s’encarregarà Seneo per complet.

Vindrà reflexat en la factura mitjançant un abonament corresponent als quilovats no consumits al preu vigent i que podràs consultar en la secció de tarifes.

No, l’import màxim que podem cobrir és el 100% però sols de la part del terme d’energia de la factura. Sempre hi haurà que seguir pagant per la potència que tingam contractada, del lloguer del comptador i dels impostos.

L’autoconsum té aplicació tant en el sector residencial, d’empreses, entitats públiques i altres.