Què és l’autoconsum?

autoconsum
Produeix la teua energia

Què és l'autoconsum
d'energia solar fotovoltaica

L’autoconsum solar és la capacitat que tenim de produir nosaltres mateixos l’energia que necessitem, ja siga per al nostre habitatge o bé per al nostre negoci, mitjançant panells solars fotovoltaics que generen energia majoritàriament durant les hores de major radiació solar i d’aquesta manera no hem de consumir-la de la xarxa o bé reduir la demanda sobre aquesta.

Dues modalitats

Existeixen dos modalitats d’autoconsum, aquestes són l’autoconsum amb excedents i sense excedents. En la primera generem energia, consumim la que necessitem i la restant que no necessitem l’aboquem a la xarxa elèctrica, compensant els quilovats produïts en la nostra factura. En la segona no hi ha transferència de l’energia sobrant a la xarxa elèctrica i únicament aprofitem la que es pot generar instantàniament i que estem consumint.

Individual o col·lectiu

També es pot plantejar un autoconsum de manera individual o col·lectivament. El supòsit individual és el més habitual però comença a haver-hi certa demanda d’instal·lacions compartides, que es dóna principalment en comunitats de veïns. Si aquests així ho decideixen  poden instal·lar un conjunt de panells en el seu terrat i distribuir l’energia entre tots ells. El mateix per a un conjunt d’empreses pròximes.