Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Per a donar resposta a la pregunta haurem de distingir entre si aquesta s’ha produït abans o després del comptador. En el primer cas respondrà la companyia distribuïdora de la zona, que és la propietària de la xarxa i qui té l’obligació legal de respondre davant qualsevol avaria. En el segon cas i com a propietari que eres de la teua instal·lació, et correspòn a tú, per tant hauràs de buscar un tècnic perquè et resolga el problema.

No, aquesta obligació correspon a la distribuïdora que opera en el lloc i qui deu fer la lectura independentment de la comercializadora que tingues contractada. Una vegada arreplegada aquesta informació ens la farà arribar a SENEO. Nosaltres bolcarem la lectura en la teua factura i te la farem enviar a casa amb els teus consums. Amb el canvi als nous comptadors digitals aquesta presa de lectura s’està duent a terme mensualment, per tant la factura t’ha d’arrivar cada mes.
El tràmit de sol·licitud de canvi de companyia ho efectuem des de SENEO, nosaltres ens encarreguem de comunicar a la distribuïdora corresponent la petició de canvi de comercializadora per part de l’abonat. A partir d’aquest moment, i en qüestió d’una o dues setmanes i sempre que no hi haja problemes, el canvi serà efectiu i a partir d’aquest moment serem nosaltres els qui començarem a facturar.
No. Es tracta d’un tràmit administratiu mitjançant el qual canvies la potestat de gestionar l’adquisició en el mercat de la teua demanda d’energia d’una companyia a una altra sense que a efectes pràctics i en la teua instal·lació canvie res. Mentre no estiga formalitzat aquest canvi segueixes en la teua antiga companyia i una vegada sí siga efectiu, automàticament panses a la teua nova companyia a l’efecte de facturació i de prestació del servei. En cap moment deixes de tenir subministrament ni de companyia elèctrica.
Tal i com deriva dels estatuts de SENEO en el seu article 31, la responsabilitat dels socis està limitada a les seues aportacions al capital social de la cooperativa. Per açò que si únicament has contribuït amb l’aportació mínima que estableixen els nostres estatuts, és a dir de 5 euros, en cas de tancament o fallida de la cooperativa únicament estaries obligat a respondre davant els deutes generats per la societat amb aquesta quantitat.
Qualsevol persona física o jurídica pot ser soci o sòcia de la cooperativa, contracte o no el servei de suminstro elèctric amb SENEO.
Si després de la petició per part de SENEO a l’abonat/a que faça efectiva el deute no s’aconseguira recuperar la mateixa, ens veuríem obligats a efectuar el tall de subministrament.
Si, és contractable qualsevol de les tarifes tarifes existents actualment en el mercat.
En la majoria dels casos els comptadors estan en règim de lloguer per part de l’abonat a la companyia distribuïdora, independentment de la comercializadora que es tinga contractada i que aquesta repercutirà a l’abonat en la seua factura. Cap la possibilitat que es tinga en propietat, però per a açò s’haurà de carregar amb els costos de la xicoteta inversió, encara que no hi ha cap obligació d’adquirir-ho en canviar de companyia i tan sols se seguirà pagant el lloguer com fins al moment.
Sí, com comercialitzadora podem oferir el servei en qualsevol punt de la península, a excepció de les Illes Canàries i Balears.